Reële Waarde

Onder de reële waarde (Dutch GAAP) wordt verstaan:

"het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld, tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen, die onafhankelijk zijn".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Waarde in het economisch verkeer

Bases van waarde roerende zaken

Liquidatiewaarde

Bases van waarde roerende zaken

Executiewaarde