Opbrengstwaarde

Onder de opbrengstwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag waartegen een zaak bestens kan worden verkocht, onder aftrek van de nog te maken kosten". 

Waardebegrippen

Verzekeringstaxaties

Nieuwwaarde

Verzekeringstaxaties

Functionele herbouwwaarde

Verzekeringstaxaties

Herbouwwaarde