Onderhandse verkoopwaarde (gelijkblijvend)

Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan:

"het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaak gebruikelijke wijze en bij gelijkblijvende locatie en gebruik, zal kunnen opbrengen".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Besluit Actuele Waarde

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde (IFRS13)