Onderhandse verkoopwaarde (gelijkblijvend)

Onder de onderhandse verkoopwaarde bij gelijkblijvende locatie en gebruik wordt verstaan:

"het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaak gebruikelijke wijze en bij gelijkblijvende locatie en gebruik, zal kunnen opbrengen".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Verkoopwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Marktwaarde