Onderhandse verkoopwaarde

Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Waarde in het economisch verkeer

Bases van waarde roerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Verkoopwaarde