Onderhandse verkoopwaarde

Onder de onderhandse verkoopwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij vrijwillige onderhandse verkoop, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde (gelijkblijvend)

Bases van waarde roerende zaken

Verkoopwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde