Mortgage Lending Value

Onder de mortgage lending value / hypotheekwaarde (EVS2 artikel 7.1) wordt verstaan: 

"de waarde van het goed die is vastgesteld op grond van een voorzichtige prognose van de toekomstige verhandelbaarheid van het goed, rekening houdend met duurzame langetermijnaspecten van het goed, de normale en plaatselijke marktvoorwaarden, het gebruik dat op dit ogenblik van het goed wordt gemaakt en eventueel andere doeleinden waarvoor het geschikt is". 

Bij de beoordeling van de hypotheekwaarde wordt geen rekening gehouden met speculatieve factoren.

Waardebegrippen

Bases van waarde onroerende zaken

Waarde in het economische verkeer (WOZ)

Bases van waarde onroerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde onroerende zaken

Beleggingswaarde