Marktwaarde

Onder marktwaarde wordt verstaan:

“het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de taxatiedatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld (VPS4.1.2)”.

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde (IFRS13)

Bases van waarde roerende zaken

Onderhandse verkoopwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Liquidatiewaarde