Marktwaarde

Onder de marktwaarde (IVS©2017) wordt verstaan:

"het geschatte bedrag waartegen een object tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld".

 

Algemene uitgangspunten ten aanzien van de marktwaarde:

Waardebegrippen

Bases van waarde onroerende zaken

Opinie van de verwachte opbrengst

Bases van waarde onroerende zaken

Besluit Actuele Waarde

Bases van waarde onroerende zaken

Reële waarde