Markthuur

Onder de markthuur (IVS©2017) wordt verstaan:

"het geschatte bedrag waarvoor een object op de waardepeildatum verhuurd zou kunnen worden tussen een bereidwillige verhuurder en een bereidwillige huurder op passende huurvoorwaarden in een marktconforme transactie, na behoorlijke marketing waarbij de partijen geïnformeerd, zorgvuldig en zonder dwang hebben gehandeld".

 

Algemene uitgangspunten ten aanzien van de marktwaarde:

Waardebegrippen

Bases van waarde onroerende zaken

Beleggingswaarde

Bases van waarde onroerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde onroerende zaken

Besluit Actuele Waarde