Liquidatiewaarde

Onder de liquidatiewaarde wordt verstaan:

"het bedrag dat een zaak, binnen een redelijke termijn en bij een gedwongen openbare verkoop, op een door de wet voorgeschreven wijze, na de beste voorbereiding en aanbieding op de voor de aard van de zaken gebruikelijke wijze, zal kunnen opbrengen".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Marktwaarde

Bases van waarde roerende zaken

Besluit Actuele Waarde

Bases van waarde roerende zaken

Verkoopwaarde