Herbouwwaarde

Onder de herbouwwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw - op dezelfde locatie en naar constructie en indeling gelijkwaardig - onmiddellijk na de gebeurtenis".

De waardegrondslag voor het verzekeren van een gebouw is de herbouwwaarde. In veel gevallen wordt hieraan onbewust voorbijgegaan. Veelal gehanteerde waarden zijn o.a. aankoopwaarde, historische kostprijs/bouwkosten of actuele waarde.

Waardebegrippen

Verzekeringstaxaties

Functionele herbouwwaarde

Verzekeringstaxaties

Opbrengstwaarde

Verzekeringstaxaties

Nieuwwaarde