Functionele herbouwwaarde

Onder de functionele herbouwwaarde wordt verstaan: 

"het bedrag dat benodigd is voor de bouw, onmiddellijk na de gebeurtenis, van een gebouw op dezelfde locatie, ingericht en geconstrueerd voor de huidige bestemming".

Waardebegrippen

Verzekeringstaxaties

Sloopwaarde

Verzekeringstaxaties

Nieuwwaarde

Verzekeringstaxaties

Functionele vervangingswaarde