Executiewaarde

Onder de executiewaarde wordt verstaan:

"het bedrag dat een zaak, bij acuut gedwongen openbare verkoop, dus zonder enige voorbereiding van betekenis, op een door de wet voorgeschreven wijze, zal kunnen opbrengen".

Waardebegrippen

Bases van waarde roerende zaken

Reële Waarde

Bases van waarde roerende zaken

Besluit Actuele Waarde

Bases van waarde roerende zaken

Liquidatiewaarde