Uitbetaling op basis van de dagwaarde

Aug 08, 2018

Waarderingsgrondslag

De waardegrondslag voor het verzekeren van bedrijfsinventarissen en huurdersbelangen is de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat na een schadeveroorzakende gebeurtenis nodig is om een gelijkwaardig alternatief te kunnen kopen. 

Dagwaarde

Zonder taxatierapport geldt doorgaans een uitbetaling op basis van de dagwaarde, wanneer deze minder is dan 40% van de nieuwwaarde. Dus naarmate de inventarissen ouder worden zal de hoogte van de uitkering steeds lager zijn. Bij een schade moet u vaak in één keer veel zaken nieuw aanschaffen. De ervaring leert dat dit bedrijven snel in financiële moeilijkheden kan brengen als er geen aanzienlijke financiële reserves zijn.

Meer nieuws.

Feb 22, 2018

Troostwijk Preferred Supplier KVGO

Sep 26, 2018

Purchase Price Allocation