Troostwijk Index vierde kwartaal 2018

Sep 28, 2018

Troostwijk Research publiceerde vandaag de Troostwijk Index voor het vierde kwartaal van 2018. De index - speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche - geeft op basis van de ontwikkeling van de kostprijs van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris een indicatie voor de kosten van verzekeringen voor deze objecten.

Index vierde kwartaal 2018

Kwartaal op kwartaal zijn de bouwkosten voor zowel woningen als bedrijfs- en kantoorgebouwen opnieuw sterk gestegen. De bouwkosten voor woningen stegen met 2,4% en die voor bedrijfsgebouwen en kantoren met 2,3%. Ten opzichte van een jaar eerder is sprake van een stijging van 5,1% voor woningen en 5,2% voor bedrijfsgebouwen en kantoren. De productiekosten voor bedrijfsinventaris stegen met 0,9% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is sprake van een stijging van 1,5%.

De stijging van de bouwkosten kwartaal op kwartaal wordt vooral veroorzaakt door hogere lonen en hogere materiaalprijzen. Jaar op jaar zijn het vooral de materiaalkosten (+6%) en loonkosten (+4%) die prijsopdrijvend hebben gewerkt. Naar verwachting zullen de bouwkosten ook de komende maanden verder oplopen. Mede door de aanhoudende capaciteitsproblemen in de sector, waardoor lonen en de kosten voor (onder)aannemers blijven oplopen.

Voor de inventaris geldt dat de prijzen zowel kwartaal op kwartaal als jaar op jaar vooral stijgen door hogere lonen. De lonen liggen ten opzichte van het voorgaande kwartaal 1% hoger en ten opzichte van een jaar eerder circa 2,2%. De prijsontwikkeling van grondstoffen laten een gemengd beeld zien. De prijzen van metalen staan onder druk, terwijl de olieprijs oploopt.

De nieuwe indexcijfers zijn:

De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 129,4 (131,5)
De Troostwijk-index voor woningen: 126,9 (129,1)
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 118,0 (119,9)

Vanaf 1 oktober 2012 is het BTW tarief verhoogd naar 21%. Kunnen uw klanten geen btw verrekenen dan hanteert u de indexcijfers inclusief BTW. Deze staan vermeld tussen de haakjes. Kunnen uw klanten wel BTW verrekenen dan hanteert u de indexcijfers exclusief BTW.

Troostwijk-index (2007 kwartaal 1 = 100)

Toelichting

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.)

Troostwijk index nieuwsbrief

Ontvang gratis de Troostwijk index nieuwsbrief met elk kwartaal de nieuwste indexcijfers. Voordat u de cijfers ontvangt dient u wel eenmalig een formulier in te vullen, waarin u aangeeft dat u gebruik wil maken van deze dienst. 

 

Meer nieuws.

Feb 22, 2018

Vergoeding Contra Expertise

Nov 26, 2018

Onderzoeksrapporten Winkelruimtemarkt & Woningmarkt Q3 NL 2018