Troostwijk index tweede kwartaal 2018

Mar 28, 2018

Troostwijk Research publiceerde vandaag de Troostwijk Index voor het tweede kwartaal van 2018. De index - speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche - geeft op basis van de ontwikkeling van de kostprijs van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris een indicatie voor de kosten van verzekeringen voor deze objecten.

Index tweede kwartaal 2018

Kwartaal op kwartaal zijn de bouwkosten voor zowel woningen als bedrijfs- en kantoorgebouwen opnieuw sterk gestegen. De bouwkosten voor woningen stegen met 0,75% en die voor bedrijfsgebouwen en kantoren met 1,0%. Ten opzichte van een jaar eerder is sprake van een stijging van 3% voor woningen en 3,25% voor bedrijfsgebouwen en kantoren. De productiekosten voor bedrijfsinventaris stegen licht met 0,4% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is sprake van een stijging van 0,9%.

De prijzen in de bouw lopen al geruime tijd op. Dit wordt aan de ene kant veroorzaakt door capaciteitsgebrek waardoor loonkosten en de kosten voor onderaannemers sterk oplopen. Aan de andere kant is er sprake van een sterke stijging van de prijzen voor sommige materialen (bijv. heipalen, PIR, glas, etc.). Kwartaal op kwartaal wordt de stijging vooral veroorzaakt door hogere materiaalkosten (+1,5%). Jaar op jaar zijn de bouwkosten vooral opgelopen door hogere kosten voor onderaannemers (+5%) en hogere loonkosten (+1,7%). Voor de inventaris geldt dat de prijzen vooral stijgen door hogere lonen. De lonen lagen kwartaal op kwartaal tussen de 1% en 2% hoger. Jaar op jaar is sprake van een stijging tussen de 2% en 3%.

Hoewel de prijzen voor grondstoffen zoals olie en de meeste metalen fors hoger liggen ten opzichte van een jaar geleden, wordt deze stijging voor Nederlandse producenten vrijwel volledig te niet gedaan door de sterke stijging van de Euro (+17% jaar op jaar). Door de sterke stijging van de Euro neemt tevens de internationale concurrentie toe, wat zorgt voor prijsdruk bij binnenlandse producenten.

De nieuwe indexcijfers

De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 125,0 (127,1)
De Troostwijk-index voor woningen: 122,5 (124,6)
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 116,7 (118,7)

Vanaf 1 oktober 2012 is het BTW tarief verhoogd naar 21%. Kunnen uw klanten geen btw verrekenen dan hanteert u de indexcijfers inclusief BTW. Deze staan vermeld tussen de haakjes. Kunnen uw klanten wel BTW verrekenen dan hanteert u de indexcijfers exclusief BTW.

Troostwijk-index (2007 kwartaal 1 = 100)

 

https://troostwijk-test.s3.amazonaws.com/4/TRW%20Index%20grafiek%20q2-2018.png

Toelichting

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).

Meer nieuws.

Jan 09, 2019

Troostwijk Groep verstevigt haar positie in België

Nov 26, 2018

Onderzoeksrapporten Winkelruimtemarkt & Woningmarkt Q3 NL 2018