Troostwijk index derde kwartaal 2018

Jul 03, 2018

Troostwijk Research publiceerde vandaag de Troostwijk Index voor het derde kwartaal van 2018. De index - speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche - geeft op basis van de ontwikkeling van de kostprijs van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris een indicatie voor de kosten van verzekeringen voor deze objecten.

Index derde kwartaal 2018

Kwartaal op kwartaal zijn de bouwkosten voor zowel woningen als bedrijfs- en kantoorgebouwen opnieuw sterk gestegen. De bouwkosten voor woningen stegen met 1,1% en die voor bedrijfsgebouwen en kantoren met 1,2%. Ten opzichte van een jaar eerder is sprake van een stijging van 3,4% voor woningen en 4,1% voor bedrijfsgebouwen en kantoren. De productiekosten voor bedrijfsinventaris stegen met 0,1% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is sprake van een stijging van 0,5%.

De stijging van de bouwkosten kwartaal op kwartaal wordt vooral veroorzaakt door hogere lonen (+1%) en hogere materiaalprijzen (+1,6%). Jaar op jaar zijn het echter vooral de kosten voor (onder)aannemers die prijsopdrijvend hebben gewerkt. In een jaar tijd stegen de kosten voor (onder)aannemers met circa 5%. Ook de loonkosten (+2,3%) zijn sterk gestegen jaar op jaar. Naar verwachting zullen de bouwkosten ook de komende maanden verder oplopen. Mede door de aanhoudende capaciteitsproblemen in de sector, waardoor lonen en de kosten voor (onder)aannemers blijven oplopen.

Voor de inventaris geldt dat de prijzen kwartaal op kwartaal vooral stijgen door valuta koersontwikkeling (EUR/USD). Hierdoor liggen de prijzen voor grondstoffen licht hoger. Zo geldt voor metaalprijzen een licht negatieve prijsontwikkeling ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Echter, omdat de euro iets verzwakt ten opzichte van de dollar is er voor Nederlandse en Europese producenten toch sprake van een lichte stijging. Ook de olieprijzen stijgen (ca. 1,5% k-o-k en +20% j-o-j, gecorrigeerd voor valuta). De stijging wordt vooral gedreven door geopolitieke ontwikkelingen en productiebeperking door de OPEC en Rusland. Tegelijkertijd blijft de vraagkant sterk door het gunstige economische klimaat. Productieverruiming in het tweede halfjaar zou een rem op de stijging van de olieprijzen kunnen zetten.

De nieuwe indexcijfers

De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 126,5 (128,6)
De Troostwijk-index voor woningen: 123,9 (126,0)
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 116,9 (118,8)

Vanaf 1 oktober 2012 is het BTW tarief verhoogd naar 21%. Kunnen uw klanten geen btw verrekenen dan hanteert u de indexcijfers inclusief BTW. Deze staan vermeld tussen de haakjes. Kunnen uw klanten wel BTW verrekenen dan hanteert u de indexcijfers exclusief BTW.

Troostwijk-index (2007 kwartaal 1 = 100)

Toelichting

Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).

Meer nieuws.

Feb 22, 2018

Troostwijk Preferred Supplier KVGO

Jun 04, 2018

Troostwijk en Property Solutions Advisory Group bundelen de krachten