TREX-INDEX 2018

Mar 07, 2018

Troostwijk-Roux Expertises heeft ook dit jaar haar indexen berekend, die weergeven hoeveel de gemiddelde kostprijsstijging bedroeg in het voorbije jaar.
De intresten bleven andermaal laag, en de inflatie was lager dan vorig jaar, maar de gemiddelde bouwkost stijgt evenwel sneller dan de inflatie.

De Trex-index equipment:

De Trex-index equipment die een weergave is van de gemiddelde stijging van de kost van de machinebouw, steeg het voorbije jaar met 1,2%.

De Trex-index building:

De Trex-index building die een weergave is van de gemiddelde stijging van de kost voor de constructie van bedrijfsgebouwen, steeg het voorbije jaar met 3,3%.

De Abex-index:

De Abex-index, die tweemaal per jaar wordt opgesteld, is een weergave van de gemiddelde constructieprijs voor de particuliere woningbouw, inclusief BTW, steeg in 2017 2,8%.

Toelichting

Een goede brandpolis met uitgebreide waarborgen is een absoluut minimum, maar met onjuiste kapitalen verliest die polis aan kracht. De juiste kapitalen verzekeren is een garantie voor een correcte vergoeding bij schade. Indexatie van de kapitalen is daarbij onontbeerlijk zodat de verzekerde kapitalen de evolutie van de kostprijzen blijven volgen.
Omdat de ABEX-Index eerder een weergave is van de evolutie van de kostprijs in de particuliere woningbouw, is sinds vele jaren de index die Troostwijk-Roux Expertises jaarlijks berekend, de referentie in de markt voor de indexatie van verzekerde kapitalen van bedrijfsrisico’s; de TREX-Index.

Het is uiteraard nauwkeuriger om een industriële index te gebruiken in plaats van De ABEX-index, temeer omdat er een afzonderlijke index wordt berekend voor gebouwen en materieel. De TREX-index is een weergave van de gemiddelde kostprijs stijging van het afgelopen jaar. In de index-tabel wordt naast de index een coëfficiënt weergegeven. Deze coëfficiënt is bedoeld om het gebruik van de index eenvoudiger te maken.

Als de verzekerde kapitalen in het verleden reeds werden geïndexeerd, dan volstaat het om de verzekerde kapitalen van afgelopen jaar aan te passen met de TREX-index van 2018. (coëfficiënt van 2017) Als er nog geen indexaties werden toegepast dan volstaat het om per kalenderjaar de (nieuw)waarde van de investeringen te vermenigvuldigen met de coëfficiënt van dat betreffende jaar. Als dit voor ieder investeringsjaar wordt uitgevoerd, wordt de juiste huidige geïndexeerde waarde bekomen. 

Bron: Troostwijk-Roux Expertises, Verbindingsdok Westkaai 12A,  Antwerpen 2000 Belgium / www.trex.be

 

Meer nieuws.

Dec 06, 2018

Troostwijk feliciteert postcodeloterij met nieuw hoofdkantoor

Mar 27, 2019

Brandveiligheid in het geding door installatiefouten bij zonnepanelen