Taxatie Service voor Vereniging van Eigenaren

Aug 26, 2020

 

 

Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren VvE sluit een verzekering af die schade aan het appartementencomplex dekt in geval van brand of ander onheil. Er zijn verschillende reden om de waarde van uw appartement of complex te laten vaststellen deze zijn:

Taxatie voor brandverzekering

De verzekering die de VvE voor uw appartementencomplex heeft afgesloten heet een opstalverzekering. Deze wordt in de volksmond ook wel brandverzekering genoemd, maar biedt dekking tegen meer dan alleen de gevolgen van brand. Om ervoor te zorgen dat bij brand of een andere calamiteit de gehele schade wordt vergoed, mag er geen sprake zijn van onderverzekering. Maar u wilt ook niet teveel premie betalen, dus oververzekering is ook niet gewenst.

Privé aansprakelijkheid bestuurders

Wanneer bij schade blijkt dat er sprake is van onderverzekering, en de waarde van het complex is niet door een deskundige taxateur vastgesteld, dan kan het zijn dat er sprake is van nalatigheid van het bestuur. Het deel van de schade dat niet door de verzekering wordt uitgekeerd, wordt dan mogelijk in privé verhaald op de bestuurders van de VvE. Dit valt bijna nooit onder de dekking van de bestuurders-aansprakelijkheidsverzekering. Het is daarom van groot belang dat de waarde van uw complex door een deskundige taxateur wordt vastgesteld.

Kortom: onze ervaren taxateurs staan garant voor een betrouwbaar, actueel taxatierapport en een sterkere positie voor uw bestuur als het appartementencomplex door schade wordt getroffen.

Appartementswet

In 1951 is de Appartementswet (Woningwet) ingevoerd. Daarin werd voor elk appartementsgebouw een Vereniging van Eigenaren (VvE) verplicht gesteld. Deze vereniging is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten van het complex en de onderlinge verdeling van de kosten en taken. Wanneer u een appartement (srecht) koopt, bent u van rechtswege lid van een VvE. Het doel van een VvE is in de wet als volgt omschreven: ‘Het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de eigenaars.’

Deze gemeenschappelijke belangen kunnen zijn:

Zoals eerder al benoemd draagt de Vereniging van Eigenaren zorg voor een juiste verzekering van een appartementencomplex. Dit is wettelijk verplicht. Of het nu gaat om een portiek met 3 woningen of om een flatgebouw met honderden appartementen.

Om ervoor te zorgen dat de verzekering de juiste dekking biedt, wordt de herbouwwaarde van het gebouw vaak om de 6 jaar opnieuw worden vastgesteld.

Om volledig te worden geaccepteerd door de verzekeraar, en het risico op onderverzekering te vermijden, is het verstandig te de taxatie te laten uitvoeren door een deskundige taxateur.

 

                                                

Meer nieuws.

Mar 05, 2020

Duurzaam vastgoed: investeren in een goede gezondheid

Sep 25, 2018

Apresa viert haar 20-jarig jubileum in Artis