Subsidieregeling Instandhouding Monumenten

Jan 16, 2019

 

Over de SIM-Subsidie

U kunt subsidie ontvangen voor het uitvoeren van normaal onderhoud aan uw monument voor een periode van 6 jaar. Het gaat hier om noodzakelijke reguliere werkzaamheden, gericht op het behoud van de monumentale waarden van een beschermd monument. U kunt hierbij denken aan schilderwerk, het onderhoud van kozijnen, dak en hemelwaterafvoer en plaatselijk herstel van houtwerk.

De SIM-Subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud van uw rijksmonument. Als uw rijksmonument primair bestemd is voor bewoning of van oorsprong een woonbestemming heeft kunt u geen subsidie aanvragen voor deze regeling. Decentrale overheden, zoals gemeenten en provincies, en professionele organisaties voor monumenten kunnen wel subsidie aanvragen voor hun woonhuizen. Klik hier voor meer informatie.

Hoeveel subsidie kunt u ontvangen?

De SIM-subsidie bedraagt per jaar 60% van de instandhoudingskosten. De instandhoudingskosten over zes jaar bedragen maximaal 3% van de herbouwwaarde.

Wanneer u SIM-Subsidie wilt aanvragen voor de instandhouding van uw monument voor 2020, dan moet u een aanvraag indienen voor 31 maart 2019. De subsidiebudgetten zijn beperkt en alleen volledige en goed onderbouwde aanvragen worden goedgekeurd. 

Subsidie ontvangen voor uw rijksmonument

Troostwijk en haar partner Van Draeckeburgh helpen u graag!  Wij zijn gespecialiseerd in het inzichtelijk maken en benutten van subsidies en financieringsregelingen voor cultureel erfgoed. Daarnaast stellen wij de subsidieaanvraag en het onderhoudsplan voor u op. Bij de opening van de regeling zorgen wij dat de aanvraag volledig wordt ingediend. Zo bent u ervan verzekerd dat uw aanvraag correct en op tijd wordt ingeleverd.

Wilt u meer informatie neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Meer nieuws.

Mar 06, 2019

De resultaten van ons marktonderzoek (vierde kwartaal 2018)

Apr 11, 2019

Troostwijk vlamt op Zweeds Congres