Het onderschatte gevaar van lithium batterijen

Feb 18, 2019

Amsterdam, 18 februari 2019 - Lithium batterijen brengen een onderschat gevaar met zich mee. Wet- en regelgeving om het risico op schade zoveel mogelijk te beperken ontbreekt echter. Burghgraef van Tiel & Partners publiceert vandaag haar visie op een veiligere opslag van lithium batterijen, een document dat hard nodig is.

De lithium batterij: een onderschat gevaar

Elektrische technologie is haast niet meer weg te denken uit ons leven: het zorgt ervoor dat we overal bereikbaar kunnen zijn, ons gemakkelijk kunnen verplaatsen en ons ook nog eens kunnen vermaken. Het probleem is echter dat de ontwikkelingen omtrent elektrische technologieën zo hard gaan dat de veiligheid in het geding komt. Veel elektrische voorwerpen brengen namelijk ook een onderschat gevaar met zich mee: de lithium batterij. Ze zijn onder andere te vinden in telefoons, drones, elektrische sigaretten, voertuigen en vele andere gebruiksvoorwerpen die in steeds grotere aantallen, onderdeel uitmaken van ons dagelijks leven. Lithium batterijen zijn erg gevaarlijk omdat ze te allen tijde instabiel kunnen zijn. Door een productiefout of mechanische beschadiging kunnen deze in een zogeheten ‘thermal runaway’ gaan. Dit is een onomkeerbaar proces waarbij afhankelijk van de oplaadstatus, de batterij uiteindelijk zal ontbranden, hetgeen resulteert in het vrijkomen van giftige gassen, gepaard gaat met enorme steekvlammen en soms zelfs explosies tot gevolg heeft.

Er moet snel worden ingegrepen

Met de toename van de toepassingen van lithium batterijen, neemt dan ook het aantal branden fors toe en daarmee helaas ook de kans op schade en (dodelijke) slachtoffers. “We zijn in Nederland al een paar keer door het oog van de naald gekropen,” stelt Ronald Koster van Burghgraef van Tiel & Partners: een onafhankelijk inspectiebureau dat zich al sinds jaar en dag inzet voor een (brand)veiliger Nederland en voorloper is op het gebied van beveiliging en beveiligingsmaatregelen. Ronald en zijn collega’s komen bijna dagelijks bij bedrijven over de vloer waar een “lithium probleem” speelt. Om gevaarlijke situaties zoveel mogelijk te voorkomen, is het dan ook van cruciaal belang dat er zo snel mogelijk wordt ingegrepen. Op dit moment is er echter nog geen wet- en regelgeving om een juiste en veilige opslag van lithium batterijen te reguleren.

Het voorkomen van slachtoffers en het beperken van schade

Daarom begon Burghgraef van Tiel & Partners in samenwerking met FSE Support, in 2018 aan het opschrijven van hun visie voor een veilige en verantwoorde manier om lithium batterijen op te slaan. Het resultaat is een levendig document waarin eenduidige en consequente richtlijnen en veiligheidsmaatregelen zijn opgenomen. Het document is geschreven vanuit het oogpunt van brandveiligheid, waarbij het voorkomen van slachtoffers en het beperken van het risico op schade voorop staan,” vertelt Ronald Koster. “De branden die lithium batterijen kunnen veroorzaken kunnen helaas niet voorkomen worden, maar de schade kan aanzienlijk beperkt worden.”

De richtlijnen blijven up-to-date

Omdat techniek altijd in ontwikkeling is, zal het document, wanneer dat nodig is, van tijd tot tijd worden herzien, zodat de richtlijnen up-to-date blijven. Daar waar de wetgeving nog op zich laat wachten, zal het document met daarin de visie van Burghgraef van Tiel & Partners, helpen om het potentiële gevaar dat de lithium batterij met zich meebrengt, zoveel mogelijk binnen de perken te houden. Daarnaast leent het document zich uitstekend, om als input te dienen voor het ontwikkelen van de PGS-37 norm.

EINDE BERICHT

 

Klik hier voor het visie document 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Burghgraef van Tiel & Partners
Ronald Koster - Register Risicoprofessional RRP®
T. 085 - 48 99 300 of  M. 06 - 410 70 076
E r.koster@risicoinspecties.nl


Achtergrondinformatie Burghgraef van Tiel & Partner

Burghgraef van Tiel & Partners is een onafhankelijk inspectiebureau dat zich sinds jaar en dag inzet voor een (brand)veiliger Nederland. Als innovatieve organisatie is zij voorloper op het gebied van beveiligingen en beveiligingsmaatregelen. Zo publiceerde Burghgraef van Tiel & Partners als eerste een document met daarin haar visie ten aanzien van de brandveiligheid in de afvalsector.

Dagelijks worden onafhankelijke risico-inspecties uitgevoerd door professionals die ruime kennis hebben opgedaan van schadeoorzaken in vrijwel alle bedrijfstakken. Het eindproduct bestaat uit een overzichtelijke risicoanalyse en een preventieadvies op maat.

Sinds oktober 2018 maakt Burghgraef van Tiel & Partners deel uit van de Troostwijk Groep.

 

Meer nieuws.

Feb 26, 2018

Troostwijk index eerste kwartaal 2018

Mar 20, 2018

Troostwijk sponsor van het SWERMA in Stockholm