Fixed Asset Register Reconciliation

Oct 22, 2019

Fixed Asset Register Reconciliation (FARR)

Troostwijk heeft ruime ervaring met het opschonen van vaste activa registers voor klanten. Deze opgeschoonde registers dragen bij aan de inzichtelijkheid van de vaste activa systemen. Het koppelen van maintenance management systemen met de vaste activa systemen maakt het mogelijk om de assets in de toekomst beter te kunnen beheren. Een opgeschoond en overzichtelijk vaste activa register zorgt ervoor dat de onderneming minder aan financiële, fiscale en wettelijke risico’s wordt blootgesteld.

Maintenance management

Tijdens onze FARR dienstverlening wordt het maintenance management systeem aan het vaste activa systeem gekoppeld. Impairements in het vaste activa register zullen op deze wijze naar voren komen. Twijfelachtige posten op de balans, bijvoorbeeld gegroepeerde activa met vage omschrijvingen kunnen op deze wijze worden gedefinieerd.

Tevens is het mogelijk om in combinatie met de FARR een art. 7:960 BW verzekeringstaxatie van gebouwen en inventaris te verrichten.

Extra voordelen:

Bijkomende voordelen van Fixed Asset Register Reconciliation zijn:

 

 

Elke branche

Vele klanten maken jaarlijks gebruik van onze FARR dienstverlening. Wij zijn actief in iedere branche van industrie, multinationals, overheden, gezondheidsinstellingen tot universiteiten.

Wilt u meer informatie neem contact met ons op. Wij helpen u graag!

 

Meer nieuws.

Feb 22, 2018

Een klant aan het woord: Coöperatie Menzis

Mar 03, 2020

Opleiding leidt tot inzicht in bedrijfsmatige risico’s