FIRA Platform

Feb 26, 2018

Troostwijk hecht veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Met het Bronzen MVO rapport van het FIRA platform maakt Troostwijk haar duurzaamheidsprestaties en toekomstplannen transparant voor belanghebbenden. FIRA is een erkend platform, waar op dit moment ruim 200 bedrijven, van MKB tot en met multinationals, zich hebben laten registreren.

Bronzen MVO rapport

FIRA heeft al onze uitgangspunten geverifieerd en dat heeft geresulteerd tot de eerste certificering: Brons. Bij dit certificaat behoort het Bronzen MVO rapport. Met dit rapport kunnen wij aan al onze klanten en leveranciers laten zien dat duurzaamheid een belangrijk onderdeel vormt van onze bedrijfsstrategie en maakt het onze MVO-prestaties inzichtelijk. Onze klanten vragen hier steeds meer om en nu kunnen wij dat in één keer aantonen.

De kwaliteit van onze dienstverlening ligt op een hoog niveau. Onder kwaliteit verstaat Troostwijk zaken als het kennisniveau van taxateurs en experts, doorlooptijden, bescherming gegevens, klachtenverwerking, aansprakelijkheid en een gedragscode, waarin zaken als integriteit en onafhankelijkheid zijn beschreven.

In de afgelopen jaren heeft Troostwijk actief beleid gevoerd op het verminderen van papiergebruik, afname energiegebruik door het duurzamer maken van huisvesting, het plaatsen van oplaadpunten voor elektrische auto’s, etc.

Maatschappelijke betrokkenheid

Ook onze deelname aan Alpe d’HuZes en sponsoring van het Ronald McDonaldfonds en Artis zijn sprekende voorbeelden. Met ons traineeship en het feit dat Troostwijk een erkend leerbedrijf is toont Troostwijk aan dat er voortdurend geïnvesteerd wordt in de ontwikkeling en opleiding van de medewerkers. Maatschappelijke betrokkenheid laten wij onder andere zien door de diversiteit aan bestuurlijke functies, die veel van onze collega’s binnen en buiten ons vakgebied bekleden.

Mocht u ons rapport willen inzien neem dan contact met ons op via kwaliteit@troostwijk.nl.

Meer nieuws.

Feb 22, 2018

Troostwijk Preferred Supplier KVGO

Dec 06, 2018

Troostwijk feliciteert postcodeloterij met nieuw hoofdkantoor