Apresa

Individuele aanpak met veel oog voor detail

Kunst taxeren, een vak apart

Apresa is gespecialiseerd in het taxeren van schilderijen, antiek, complete kunstcollecties maar ook het taxeren van kostbaarheden als sieraden en horloges.

Apresa opereert in Nederland en daarbuiten. Door onze kleinschaligheid bieden wij opdrachtgevers of verzekeraars taxaties op maat. 

Wij beschikken over zeer ruime ervaring in ons werkveld en zijn onafhankelijk en objectief. Wij hebben geen belangen in de handel van het verzekeringswezen.

Schilderijen, kunst, kostbaarheden en inboedelgoederen taxeren is een vak apart. We onderscheiden twee soorten waarderingen: verzekeringstaxaties en economische waarderingen.

Wat wij doen?

Wij taxeren schilderijen, kunst, kostbaarheden en inboedelgoederen als sieraden en horloges.

Verzekeringstaxatie

Een professionele verzekeringstaxatie van uw kostbare kunstwerken voorkomt discussies met de verzekeraar. Diefstal en brand- water- of andere schade leiden vaak tot onnodige problemen tussen verzekerde en verzekeraar, in die gevallen dat de waarde van verzekerde objecten van tevoren niet goed is vastgelegd.

Laat daarom altijd een taxatierapport voor een verzekering opstellen. Dat voorkomt problemen en specificeert de objecten die onder de categorie kunst, antiek, schilderijen, sieraden, horloges en overige kostbaarheden vallen.

Economische waardering

Een economische waardering wordt uitgevoerd ten behoeve van successie, onderlinge verdeling, vrijwillige verkoop en andere doelen met een economische inslag. Doorgaans worden deze waarderingen gebaseerd op de waarde in het economisch verkeer.

Appraisal-Service (Risico-inspectie)

Is de waarde van uw inboedel nog wel op peil in uw opstal- en inboedelverzekering? In opdracht van verzekeraars of tussenpersonen verrichten wij risico-inspecties ter controle van de verzekerde bedragen van zowel de opstal (de woning) als de huishoudelijke inboedel. Wij geven ter plekke ook advies over inbraak- en brandpreventie en adviseren of een taxatie van kunst, schilderijen, antiek en kostbaarheden wenselijk is.

Collectie Service

Bij bedrijfscollecties of een grote particuliere verzameling is het belangrijk om een goed overzicht te hebben van waar de collectie uit bestaat. Hoeveel objecten zijn er? Wat voor technieken zijn er gebruikt? Door welke kunstenaar is een werk gemaakt? In welke conditie zijn de objecten? Waar bevinden de objecten zich? Op basis van deze gegevens kan een collectiebeleid worden ontwikkeld en een sluitend en werkend registratiesysteem worden opgezet. 

Apresa heeft zeer veel ervaring op al deze onderdelen en biedt de volgende services aan:

  • registratie en inventarisatie
  • catalogiseren, allocatie, facilitair beheer
  • onderhoud-, restauratie- en opslagadviezen
  • kunsthistorisch onderzoek

Wat wordt gerapporteerd?

In de waardegrondslag wordt onderscheid gemaakt tussen kunst, antiek, sieraden en overige kostbaarheden enerzijds en huishoudelijke inboedel anderzijds.

reliable

Kunst, Antiek en Kostbaarheden

Kunst, schilderijen, antiek en kostbaarheden hebben een antiquarische of zeldzaamheidswaarde en worden daarom niet op basis van nieuwwaarde getaxeerd, maar op vervangingswaarde. Deze objecten worden in een taxatierapport apart genoemd en omschreven met een separaat taxatiebedrag.

reliable

Huishoudelijke Inboedel

De huishoudelijke inboedel wordt kort omschreven en gewaardeerd op basis van nieuwwaarde, dat wil zeggen het bedrag dat nodig is voor het verkrijgen van nieuwe zaken van hetzelfde soort en gelijkwaardige kwaliteit.

reliable

Sieraden en Horloges

Binnen reguliere inboedelpolissen geldt een maximaal bedrag per object voor de schadevergoeding van sieraden, juwelen en horloges. Wanneer de waarde van uw sieraden, juwelen en horloges dit bedrag overstijgt, raden wij aan deze objecten aanvullend te verzekeren en een taxatierapport te laten opmaken.

apresa

Over onze rapporten:

Apresa rapporteert volgens de hoogste standaarden waar het gaat om omschrijvingen en detaillering, waardoor de taxatierapporten door alle verzekeraars worden geaccepteerd.

Onze taxatierapporten zijn standaard conform artikel 7:960 BW waarin is vastgelegd dat een onafhankelijke deskundige de voorwerpen vooraf inspecteert en waardeert. 

Met een dergelijk rapport voorkomt u discussie en kunt u een soepele schaderegeling tegemoet zien.

Experts in kunsttaxaties

 

Onze experts

Onze taxateurs koppelen hun ruime ervaring aan een grote deskundigheid waar het gaat om de taxatie kunst, antiek, schilderijen, sieraden en overige kostbaarheden. Hoewel een aantal gespecialiseerd is op een bepaald gebied, zijn zij allemaal algemeen taxateur. Dat houdt in dat ze niet alleen uw kunst, antiek, schilderijen, sieraden en overige kostbaarheden, maar ook uw inboedel kunnen taxeren. 

Onze taxateurs zijn volledig gekwalificeerd en geregistreerd bij de Federatie van Taxateurs Makelaars Veilinghouders in Roerende Zaken (TMV) en/of het Verenigd Register Taxateurs (VRT).

 

Heeft u nog vragen? 

Neem contact met ons op. Wij helpen u graag! Telefoon 088-666 67 27 of  E-mail info@apresa.nl

Onze werkwijze

Tijdens het taxatiebezoek maakt de taxateur, na een korte bespreking vooraf, een ronde door het huis. Meestal wordt begonnen met de meest tijdrovende onderdelen zoals sieraden, horloges of zilver. Het is raadzaam dat er iemand in de buurt is aan wie de taxateur desgewenst een paar vragen kan stellen. Na het taxatiebezoek wordt het rapport door de taxateur uitgewerkt. Uiteraard behandelen wij iedere taxatie discreet en integer.

 

Algemene Voorwaarden

klik hier voor onze Algemene Voorwaarden

Kamer van Koophandel

Handelsregister Amsterdam nr. 33173262

BTW-identificatienummer 

NL0064.08.047.B01

Hulp nodig? neem contact op.

Hoe kunnen wij u helpen

Onze medewerkers helpen u graag verder.

Valuations

Taxaties

Een onafhankelijk waardeoordeel

Meer informatie
Contra Expertise

Contra Expertises

Optimale bijstand bij schade

Meer informatie
Real Estate

Real Estate

Vastgoedadvisering op maat

Meer informatie