skip to Main Content

Publicatie Troostwijk Index 2022

Troostwijk publiceerde vandaag de Troostwijk Index. Met de Troostwijk Index informeren wij u over de ontwikkeling van de prijzen van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris. Onze indexcijfers geven een indicatie voor de indexatie van de verzekerde bedragen voor komend jaar.

WAAROM INDEXEREN

Een vaststelling van de herbouwwaarde of nieuwwaarde blijft namelijk een momentopname. Het is daarom belangrijk dat deze waarden jaarlijks worden aangepast op basis van het juiste indexcijfer.

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

Uit de recent onder de gebruikers van onze indexcijfers gehouden enquête is gebleken dat een groot aantal van de gebruikers toch behoefte heeft aan een meer frequente publicatie van de indexcijfers. Derhalve zal Troostwijk per heden ook weer kwartaalindexcijfers publiceren. Om geen grote aanpassingen in uw systemen te hoeven doen hebben wij de kwartaalcijfers voor de periode 2019-2021 herberekend met als uitgangspunt de in deze jaren afgegeven jaarcijfers.

We blijven ook jaarindexcijfers verstrekken. Elk jaar zullen in de tweede week van november de nieuwe prognoses voor de jaarcijfers en kwartaalcijfers worden bekendgemaakt. De definitieve kwartaalcijfers zullen in de maanden december (kwartaal 1), maart (kwartaal 2), juni (kwartaal 3) en september (kwartaal 4) volgen. Dit betekent wel dat vanaf nu het definitieve vierde kwartaalcijfer niet meer gelijk hoeft te zijn aan het in november van het voorgaande jaar afgegeven jaarcijfer.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met onze afdeling research, zij zijn bereikbaar via index@troostwijk.nl

Back To Top
×Close search
Zoeken