skip to Main Content

Indexcijfers kwartaal 2 – 2022

Troostwijk Research publiceerde deze week de Troostwijk Index kwartaal 2-2022. Met de Troostwijk Index informeren wij u over de ontwikkeling van de prijzen van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris voor het aankomende kwartaal.

Klik hier voor de nieuwste kwartaal indexcijfers.

Kwartaal op kwartaal zijn zowel de bouwkosten als de productiekosten voor de bedrijfsinventaris sterk gestegen. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende stijging van de prijzen voor grondstoffen en materialen. Ook de sterk gestegen energieprijzen duwen de bouwkosten en productiekosten omhoog. De verwachting is dat de kosten de komende periode verder zullen toenemen.

Loonstijging en inflatie

De stijging van de lonen in de bouw maakten in het eerste kwartaal een sprong van 2,6% als gevolg van de cao-afspraken. Voor de productie-industrie, mee specifiek de machine-industrie, zijn er in 2022 nieuwe cao-onderhandelingen. De initiële looneis was de inflatie van december +1%, wat neer zou komen op een loonstijging voor deze sector van 6,7%, die per oktober 2022 van kracht zou moeten worden. Hoewel dit slechts een startpunt voor de onderhandelingen is, blijkt hieruit wel duidelijk dat de sterk opgelopen inflatie van grote invloed kan zijn op de loonkosten de komende jaren.

Veel is ook afhankelijk of de gestegen energieprijzen structureel van aard zijn. Als er daadwerkelijk sprake is van een structureel karakter, zal bij loononderhandelingen ingezet worden op compensatie voor de stijgende kosten van het levensonderhoud. In Nederland komt hierbij dat er sprake is van grote krapte op de arbeidsmarkt, wat de lonen verder omhoog kan drijven.

Grondstoffen en materialen

De prijzen van grondstoffen en materialen stijgen hard sinds medio 2021. Na een tijdelijk terugval in de prijzen eind oktober begin november, stijgen de prijzen weer snel in de eerste maanden van 2022. Vooral staal, aluminium en olie springen er hierbij uit, met een prijsstijging van circa 20% in de eerste maanden van 2022 ten opzichte van eind 2021. De prijzen worden enerzijds opgedreven door de grote vraag en anderzijds door geopolitieke spanningen rond Oekraïne. Het laatste zorgt ook voor aanhoudende stijging van de energieprijzen. Zowel gas als elektriciteit is in de eerste maanden van 2022 opnieuw duurder geworden.

Waar in de tweede helft van 2021 bouwers en producenten nog enigszins terughoudend waren in het (volledig) doorberekenen van de gestegen prijzen, zien we in de eerste maanden van 2022 dit steeds meer gebeuren. Bouwers zitten bij sommige projecten wel vast aan contracten, die voor de prijsstijging zijn aangegaan, hierdoor kunnen de prijsstijgingen vaak niet of slechts deels worden doorberekend. Dit zorgt ervoor dat de marges van bouwers onder druk staan.
Voor producenten geldt ook dat de gestegen grondstofkosten en energieprijzen steeds meer worden doorberekend aan de eindgebruiker. (Internationale) concurrentie kan nog zorgen voor een drukkend effect op de prijsstijgingen.

Index nieuwsbrief

Ontvang gratis de Troostwijk index nieuwsbrief met elk kwartaal de nieuwste indexcijfers. U kunt zich hier direct aanmelden.

Back To Top
×Close search
Zoeken