skip to Main Content

Impact Corona virus op de jaarverslaglegging 2020

Al in mei 2020 heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving kenbaar gemaakt dat de gevolgen van de uitbraak van Corona geen invloed heeft op het verslagjaar 2019. Algemeen geldt dat 31-12-2019 de peildatum is voor deze waarderingen.

Indien een bedrijf een gebroken verslagleggingsjaar heeft dan is de datum van 31 maart 2020 bepalend. Vanaf deze datum (volgend op uitroepen van de WHO over heersende pandemie) dienen de invloeden van Corona wel meegenomen te worden.

Inmiddels liggen opdrachten voor het boekjaar 2019 achter ons en dienen zich aanvragen voor 2020 aan. Wat is nu de invloed van Corona op deze aanvragen?

Grondbeginsel

Van belang is te weten dat de continuïteitsveronderstelling een grondbeginsel is van de jaarrekening. Gezien het publieke doel van de jaarrekening dient de directie (het bestuur) van een onderneming duidelijkheid te verschaffen, indien sprake is van ernstige vraaguitval waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar is gekomen. De accountant speelt hierin ook een belangrijke adviserende rol.

Klik hier voor het hele artikel van Pieter Dikker RMT MRICS MBA. Eén van zijn specialisaties zijn waarderingen voor financiële verslaggeving.

Back To Top
×Close search
Zoeken