skip to Main Content

Hoe Corona de vastgoedmarkt zal raken

Bij de initiële uitbraak van het coronavirus, inmiddels tot pandemie bestempeld, in januari in China bleek al hoe verlammend de uitwerking op de economie kan zijn. Nu het virus volop om zich heen grijpt in Europa zijn deze gevolgen hier ook goed merkbaar. Hele sectoren zijn volledig of deels stil komen te liggen. Andere sectoren zien een terugval in de productiviteit als gevolg van de beperkende maatregelen die de overheid heeft opgelegd (o.a. social distancing). De Europese Unie en de individuele overheden proberen de economie overeind te houden met ongekende steunpakketten. Hetzelfde beeld zien we in andere delen van de wereld (Verenigde Staten, China, etc.). Ondanks alle overheidssteun lijkt een, al dan niet kortstondige, recessie voor Nederland en andere Europese landen onvermijdelijk.

Het CPB heeft een viertal scenario’s gepubliceerd op basis van de beperkende maatregelen (CPB, 26-3-2020). In alle scenario’s is sprake van een economische krimp in 2020 die uiteenloopt van -1,2% bij een duur van de beperkende maatregelen van drie maanden tot -7,7% bij een duur van zes maanden of langer. In de minst negatieve scenario’s is er in 2021 weer sprake van economische herstel. In het meest negatieve scenario is er ook in 2021 sprake van krimp. In alle gevallen zal de werkloosheid oplopen tot tussen de 4 en 10%.

De negatieve gevolgen van de uitbraak van het coronavirus zullen ook de vastgoedmarkt raken. Hoe groot de impact zal zijn is op dit moment nog moeilijk te voorspellen. Veel hangt af van hoelang de beperkende maatregelen van kracht blijven. Vervolgens is de vraag hoe snel de economie zich gaat herstellen als de beperkende maatregelen worden versoepeld. Wel is duidelijk dat sommige segmenten van de vastgoedmarkt harder geraakt zullen worden dan andere.

In het document “Hoe corona de vastgoedmarkt zal raken” zetten wij per segment uiteen wat de potentiële gevolgen kunnen zijn van het coronavirus. Omdat wijzigingen in de situatie en beleid elkaar snel opvolgen, kunnen nog lang niet alle effecten op de vastgoedmarkt worden voorzien. Troostwijk houdt de situatie nauwlettend in de gaten en zal u hierover berichten als daar aanleiding toe is.

Klik hier of op de afbeelding voor het document “Hoe corona de vastgoedmarkt zal raken”

 

Back To Top
×Close search
Zoeken