skip to Main Content
Bedrijfsschadedekking

Bedrijfsschadedekking, het waarborgen van continuïteit

Bedrijfsschadedekking is één van de voornaamste waarborgen voor continuïteit van de onderneming na schade. De brutomarge valt immers (deels) weg, terwijl het kostenpatroon maar beperkt of vertraagd reageert op de effecten van de calamiteit.

Het bestaan van een over- en onderdekkingsclausule lost dit probleem slechts voor een deel op. Daarnaast strekken de (markt-)effecten van een ongeplande stagnatie zich vaak veel langduriger uit dan de periode die nodig is om de materiële schade te herstellen.

Bedrijfsschade advies

Waarom een bedrijfsschade advies: in de praktijk blijkt regelmatig dat het bedrag of de afgesproken termijn van de bedrijfsschadedekking niet de gewenste zekerheid biedt.

Zo is de hoogte van het verzekerde bedrag vaak gebaseerd op gedateerde gegevens en/of een onjuiste berekeningsmethode en het gebeurt regelmatig dat onvoldoende rekening is gehouden met de ontwikkeling van de onderneming en aan effecten van algemene economische ontwikkeling.

Klik hier voor meer informatie

Back To Top
×Close search
Zoeken