skip to Main Content

Btw, wel of niet meeverzekeren?

Onlangs heeft Troostwijk een quick scan uitgevoerd bij een 100.000+ gemeente. De uitkomsten waren op zijn minst verrassend te noemen. In bijna 14% van de gevallen was er sprake van onderverzekering en in 10% van de gevallen was er sprake van oververzekering, omdat de btw, onterecht, juist wel of juist niet was meeverzekerd.

Zowel bij onderverzekering als bij oververzekering, loopt de betreffende gemeente een risico. Uiteraard loopt de gemeente het grootste risico als sprake is van onderverzekering. Bij schade zal de btw dan immers niet worden uitgekeerd en als gevolg daarvan een kostenpost bij de gemeente vormen. In een geval van oververzekering, betaalt de gemeente onnodig veel geld voor de verzekering. Dit zijn niet de enige problemen waarmee een gemeente te maken heeft bij het incorrect wel of niet meeverzekeren van de btw; zulke fouten hebben namelijk ook gevolgen voor de WOZ-waarden.

Om problemen te voorkomen, doen wij u het volgende voorstel:

U kunt bij ons een lijst aanleveren met alle verzekerde objecten en vermeld hierbij of deze waarden inclusief of exclusief de btw zijn vastgesteld. Aan de hand van deze lijst kunnen wij een quick scan uitvoeren en de resultaten daarvan aan u rapporteren.

Op basis van de resultaten kunnen wij u adviseren over de wenselijkheid om in uw situatie de btw wel of niet mee te verzekeren. Als het nodig is, bespreken wij met u de noodzaak tot nader onderzoek. Uiteraard kunnen er, dankzij de quick scan, ook andere zaken naar boven komen waarover wij u kunnen adviseren.

Mocht u belangstelling hebben dan kunt u contact met ons opnemen. Met een relatief kleine inspanning kunnen wij de risico’s voor u wegnemen.

Back To Top
×Close search
Zoeken