Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

MVO

Waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent voor ons: betrokkenheid tonen. Daarom handelen we altijd vanuit de Corporate Responsibility (CR) gedachte. CR is een belangrijk strategisch speerpunt van Troostwijk en is door onze hele organisatie verweven. CR gaat over ons commitment aan duurzame ontwikkeling en over onze betrokkenheid bij de samenleving waarin we wonen en werken.

Samenwerken
We zijn continu in gesprek met onze stakeholders om te horen wat zij vinden van Troostwijk als dienstverlener in het geheel maar ook op deelgebieden. Dit om onze dienstverlening en bijdrage aan de maatschappij zoveel mogelijk af te stemmen op de beleving van onze stakeholders. Hierdoor ontstaan uiteraard dilemma’s want niet alle stakeholders hebben dezelfde belangen. Complexe kwesties worden het beste opgelost als alle betrokken partijen samenwerken. Dat merken wij elke dag weer in onze dienstverlening. 

Maatschappelijke vraagstukken
Ook de maatschappelijke vraagstukken waar onze samenleving voor staat, vragen om de collectieve inzet van burger, overheid en bedrijfsleven. Troostwijk wil als onderdeel van de maatschappij graag een bijdrage leveren aan de oplossing van die maatschappelijke vraagstukken. Onze expertise op een veelheid aan onderwerpen maakt ons zeer geschikt om mee te werken aan een transparantere, duurzame samenleving.

Sport
In de sport wordt voortdurend gewerkt aan het ontwikkelen van ontdekte talenten. Een doel dat ook Troostwijk nastreeft. Sport en het bijbehorende verenigingsleven kunnen daarbij een bindende factor zijn in een succesvolle samenleving. Om die reden ondersteunen wij een aantal sportorganisaties die o.a. met onze hulp zowel hun verenigingleven vorm kunnen geven als ook de individuele sporter in staat kunnen stellen om de beste prestaties neer te zetten. 

Cultuur
Cultuur verruimt de blik op de samenleving. In de hedendaagse multiculturele samenleving toont Troostwijk haar betrokkenheid door middel van sponsoring van verschillende culturele initiatieven.

Sponsoring
Troostwijk is onlangs sponsor geworden van De Dubbelstoel van Nautra Artis Magistra. Met deze adoptie verbindt Troostwijk zich aan Artis en steunt zo het voortbestaan van Artis als instituut. Zodat mensen er ook in de toekomst geïnspireerd raken, zich verwonderen en leren over de natuur en zichzelf.

Naast directe sponsoring zoeken wij ook naar wegen om onze diensten in te zetten voor culturele en maatschappelijk betrokken organisaties. Troostwijk is bijvoorbeeld officiële sponsor van het Ronald McDonald Kinderfonds. Deze sponsoring houdt in dat Troostwijk haar diensten aanbiedt in de vorm van taxaties benodigd ten behoeve van de verzekeringen voor de inventaris en opstallen van de Ronald McDonald huizen.

 

Troostwijk sponsort ook een aantal dreamteams van de TU in Delft. Deze sponsoring houdt in dat Troostwijk haar diensten aanbiedt in de vorm van taxaties benodigd ten behoeve van de verzekeringen voor de inventaris en werkplaatsen van de dreamteams.

 

      

 

 

 

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer

Actueel

FIRA Platform

- 07/03/2018 -

Troostwijk hecht veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Met het Bronzen MVO rapport van het FIRA platform maakt Troostwijk haar duurzaamheidsprestaties en toekomstplannen transparant voor belanghebbenden. FIRA is een erkend platform, waar op dit moment ruim 200 bedrijven, van MKB tot en met multinationals, zich hebben laten registreren.

Certificering

FIRA heeft al onze uitgangspunten geverifieerd en dat heeft geresulteerd tot de eerste certificering: Brons.

Lees meer

Offerte

Geinteresseerd in een van onze diensten?

Vraag een offerte aan

Het is van groot belang om de waarde van uw eigendommen nauwkeurig te laten taxeren én vastleggen voordat u een verzekering afsluit. Alleen de combinatie van de juiste verzekeringspolis en een deskundig opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW, verzekert u van een optimale dekking.

Indexcijfers (excl. btw) per 1 januari 2018

Bedrijfsinventaris Bedrijfsgebouwen Woningbouw
Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Taxaties, Contra-expertises, vastgoedadvies en risicoanalyses. Meld u nu aan!