Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

Troostwijk Real Estate start onderzoek naar portefeuillestrategie particuliere vastgoedbelegger

Vandaag is Troostwijk Real Estate een onderzoek gestart naar de portefeuillestrategie van de Nederlandse particuliere vastgoedbelegger. Dit onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Isabelle Schols, Master student Vastgoedkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen.

De economische crisis heeft grote gevolgen voor de vastgoedmarkt. De waarde van vastgoed is enorm gedaald, de leegstand in de commerciële sector is fors gestegen en de overheid zorgt voor extra onzekerheid door de aanhoudende discussie over de hypotheekrenteaftrek en het veranderd huurbeleid. Beleggers zijn gevoelig voor toenemend risico, zien hun rendement op hun portefeuille dalen en passen daarom hun portefeuillestrategie aan.

Onderzoek naar institutionele beleggers wordt volop uitgevoerd en over deze groep beleggers zijn genoeg gegevens beschikbaar. Echter is nog maar weinig bekend over de strategie die de particuliere belegger hanteert, hoewel een aanzienlijk deel van het totaal belegd vermogen in vastgoed in Nederland afkomstig is van de particuliere vastgoedbelegger. Welke deelmarkten  zijn momenteel nog interessant en welke strategie passen zij toe om een uitgebalanceerde portefeuille te creëren? Wordt er minder of juist meer risico genomen? Wat zijn de redenen van het handelen van de particuliere belegger en waarop baseert de particuliere belegger zijn keuzes? Zijn er daarnaast fundamentele verschillen te ontdekken in de portefeuillestrategie van de particuliere en de institutionele belegger in Nederland?
 
Troostwijk Real Estate is benieuwd naar de antwoorden op deze vragen om een helder beeld te kunnen scheppen van het profiel en de portefeuillestrategie van de particuliere belegger in Nederland. Worden wetenschappelijke theorieën als de Moderne Portefeuille Theorie  en het Capital Asset Pricing Model gehanteerd of maakt de particuliere belegger voornamelijk gebruik van zijn expertise op de lokale markt?

Verwacht wordt dat de uitkomsten van dit onderzoek in september gepubliceerd zullen worden.

 

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer