Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

Troostwijk Index eerste kwartaal 2018

Troostwijk Research publiceert vandaag de Troostwijk Index voor het eerste kwartaal van 2018. De index - speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche - geeft op basis van de ontwikkeling van de kostprijs van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris een indicatie voor de kosten van verzekeringen voor deze objecten.

Kwartaal op kwartaal zijn de bouwkosten voor zowel woningen als bedrijfs- en kantoorgebouwen opnieuw sterk gestegen. De bouwkosten voor woningen stegen met 0,7% en die voor bedrijfsgebouwen en kantoren met 0,6%. Ten opzichte van een jaar eerder is sprake van een stijging van 2,5% voor woningen en 2,2% voor bedrijfsgebouwen en kantoren. De productiekosten voor bedrijfsinventaris bleven ongewijzigd ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder is sprake van een stijging van 1,4%.

Opnieuw was de stijging van de kosten voor de (onder)aannemers een belangrijke factor in de opgelopen bouwkosten. Jaar op jaar is sprake van een stijging van meer dan 3%. Door de toegenomen bouwactiviteiten kunnen ZZP-ers en (onder)aannemers, na een flink aantal magere jaren, eindelijk weer meer vragen. Daarbij komt dat het steeds moeilijker wordt om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Hierdoor lopen de loonkosten ook op. De sterkste stijging van de cao-lonen werd gemeten in de bouwnijverheid (ruim 2% op jaarbasis). De gemiddelde materiaalkosten stegen beperkt.

Voor de inventaris geldt dat de prijzen voor grondstoffen een gemengd beeld vertonen. Vooral de prijzen voor basismetalen liggen aanzienlijk hoger ten opzichte van een jaar eerder, tot circa 20%. Kwartaal op kwartaal was sprake van een stabiel tot licht lager beeld. De olieprijzen liggen in vergelijking met de periode 2005-2014 nog altijd op een laag niveau. Vooral de laatste maanden is weer sprake van een opgaande beweging.

De olieprijs lijkt eindelijk uit de bandbreedte van $ 40 - $ 55 gebroken te zijn, de bandbreedte waarin de olieprijs zich bewoog sinds begin 2015. De loonkosten in productie-industrie liggen ruim 1,9% boven het niveau van vorig jaar. Tegenover de hiervoor genoemde prijsstijgingen staat de sterk toegenomen internationale concurrentie als gevolg van de stijging van de euro ten opzichte van andere valuta. Dit zorgt voor neerwaartse prijsdruk bij binnenlandse producenten.

De nieuwe indexcijfers zijn:
De Troostwijk-index voor bedrijfsgebouwen en kantoren: 123,7 (125,8)
De Troostwijk-index voor woningen: 121,6 (123,7)
De Troostwijk-index voor bedrijfsinventaris: 116,3 (118,2)

Vanaf 1 oktober 2012 is het BTW tarief verhoogd naar 21%. Kunnen uw klanten geen btw verrekenen dan hanteert u de indexcijfers inclusief BTW. Deze staan vermeld tussen de haakjes. Kunnen uw klanten wel BTW verrekenen dan hanteert u de indexcijfers exclusief BTW.

Troostwijk-index (2007 kwartaal 1 = 100)

Toelichting
Bij de bepaling van de indexcijfers maakt Troostwijk gebruik van een aantal informatiekanalen. Uit al deze informatie wordt een samenstelling gemaakt waaruit een gemiddeld indexcijfer wordt verkregen. De indexcijfers die Troostwijk afgeeft zijn algemene cijfers en niet gerelateerd aan een specifiek type vastgoed (bijv. logistiek, productie, kantoorvilla, eengezinswoning, appartement, etc.) of aan een specifieke branche (bijv. metaal, chemie, diensten, etc.).

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer