Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

Troostwijk Expertises begeleidt ProLabNL na oliebrand

Op vrijdag 18 januari 2013 veroorzaakte een gescheurde (exploderende) warmtewisselaar een omvangrijke poelbrand bij ProLabNL in Arnhem.
 
ProLabNL is een Nederlands bedrijf dat onder procescondities innovatieve apparatuur voor toepassing in de offshore industrie aan duurtests onderwerpt.
 
Behalve een lage-druk-testfaciliteit heeft ProLabNL de beschikking over een hoge-druk-testopstelling, de zogenaamde HP flowloop. In deze HP flowloop worden natuurgetrouwe procescondities als druk, temperatuur en productsamenstelling nagebootst. De HD flowloop bestaat voornamelijk uit hoogwaardig duplex staal. Duplex staal kenmerkt zich door een goede corrosievastheid, hoge mechanische eigenschappen, een hoge weerstand tegen slijtage en een goede lasbaarheid.
 
De aard van de testopstelling en het kritische toepassingsgebied waarvoor deze wordt ingezet, maken dat de testopstelling zelf aan strenge keuringseisen moet voldoen.
 
Ieder olieveld kent zijn eigen specifieke samenstelling van het gewonnen product. Behalve olie komen bij de exploitatie van olievelden ook water en gas vrij. Deze verschillende componenten dienen te worden gescheiden. Afnemers van de diensten van ProLabNL kunnen hun apparatuur in Arnhem op productieschaal testen. De voor ieder olieveld specifieke combinatie van olie, water en gas wordt in Arnhem in de juiste chemische samenstelling en verhouding geprepareerd. Vervolgens wordt de oliewinningapparatuur (voornamelijk separatiesystemen) gedurende perioden variërend van enkele weken tot enkele maanden continu getest en geanalyseerd bij systeemdrukken tot maximaal 75 bar.
 
Tijdens een testrun bij een druk van 45 bar scheurde een warmtewisselaar met een omvangrijke poelbrand tot gevolg. Een aanzienlijk deel van de testopstelling werd blootgesteld aan hoge temperaturen. De hoge temperaturen zijn van invloed op de samenstelling van het duplex staal. Ogenschijnlijk niet aangetaste delen van de testopstelling blijken na uitvoerig testen toch van samenstelling te zijn veranderd.
 
De oorzaak van het scheuren van de warmtewisselaar wordt nog onderzocht door TNO. Vermoedelijk is een materiaalfout de oorzaak van het falen. 

De schade aan de testopstelling bedraagt naar verwachting enkele miljoenen euro.
 
Troostwijk Expertises regelt deze schade voor ProLabNL.

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer