Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

NRVT-opinieblog "Een herberg voor de taxateur" door: Marcel de Boer, algemeen directeur Troostwijk

Ik zie het NRVT als een herberg ván en vóór taxateurs. Een plek waar de taxateur zich snel veilig en thuisvoelt. Het is fijn om één centraal register te hebben dat als missie heeft te waken, borgen en de onafhankelijkheid van taxateurs te bevorderen. Hoe gaat het NRVT dit waarmaken in 2016? Taxateurs dienen een groot maatschappelijk belang met het objectief bepalen van de marktwaarde. Er zijn nog belangrijke stappen te zetten, onder meer de stap van zelfregulering naar zelfreiniging. Daarbij wil ik het NRVT een aantal punten van aandacht meegeven.
 
Deskundigheid bevorderen
Het bevorderen van de deskundigheid van taxateurs wordt door de markt gezien als één van de belangrijkste punten. Taxeren is een verantwoordelijk vak, waarbij het noodzakelijk is dat de taxateurs beschikken over voldoende kennis. Het gaat niet alleen om het ontwikkelen van vakinhoudelijke competenties, maar ook competenties die te maken hebben met de benaderingswijze van een opdracht. Cultuuraspecten zijn nauw gerelateerd aan het verhogen van de kennis en vaardigheden van taxateurs. In mijn opinie moet het NRVT ernaar streven om centraal en onafhankelijk het 4-ogenprincipe richting de taxateur te borgen.
 
Integriteit en onafhankelijkheid
De inrichting van tucht is ook een belangrijk punt. Tucht alleen ingericht voor taxateurs is nieuw, hoe dit in de praktijk uit zal pakken is nog de vraag. Ik heb er alle vertrouwen in dat het NRVT dit punt het komende jaar stevig gaat inrichten. Dan ligt er nog een mooie taak voor het NRVT om de onafhankelijkheid van de taxateurs verder te versterken in de markt. Taxateurs willen erop kunnen vertrouwen dat ze niet alleen worden gecontroleerd, maar ook op hulp kunnen rekenen van het NRVT.
 
Data en transparantie
Ook hier is een belangrijke rol weggelegd voor het NRVT. Taxateurs kunnen hun werk pas goed uitvoeren als zij over alle data in de markt kunnen beschikken. Transparantie bevordert objectief en onafhankelijk handelen. Ik hoop dat het NRVT de taxateurs gaat helpen bij het innemen van een standpunt hierover.
 
De juiste koers
Het NRVT moet de juiste koers gaan varen, niet alleen op het gebied van doorlopend toezicht, maar ook om de marktpositie van taxateurs verder te versterken. Het is van groot belang dat de taxateur het register als toegevoegde waarde ervaart, om zijn beroep onafhankelijk uit te kunnen oefenen. Het NRVT zal de komende jaren innovatief en slagvaardig moeten zijn om ook in dit tijdperk van digitale transformatie te blijven ondersteunen en professionaliseren. Instroom, doorstroom en uitstroom van taxateurs leidt tot verdere zelfregulering, herijking en zelfreiniging van het register.
 
Ik zal het NRVT volgen en mijn mening blijven geven, zodat taxateurs het maatschappelijk belang optimaal kunnen dienen.

klik hier voor het NRVT opinieblog

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer