Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

De particuliere vastgoedbelegger bestaat niet

Zoals eerder aangekondigd in “De particuliere belegger: ‘Beleggen is nog nooit zo moeilijk geweest’”, van juli jongstleden, hierbij de resultaten van het onderzoek naar particuliere vastgoedbeleggers. 
Troostwijk Real Estate is een onderzoek gestart naar de particuliere vastgoedbelegger in Nederland, uitgevoerd door Isabelle Schols, Master student aan de Rijksuniversiteit Groningen. 
Reden hiervoor was het feit dat er nog weinig bekend is over de strategie van deze groep beleggers en met name in tijden van financiële crisis. Dit mocht als opmerkelijk beschouwd worden omdat zij verantwoordelijk zijn voor een aanzienlijk deel van het totaal belegd vermogen in de Nederlandse vastgoedmarkt. 
Het onderzoek is uitgevoerd door middel van kwantitatief én kwalitatief onderzoek. 
Geprobeerd is antwoord te geven op diverse vragen als: welke deelmarkten zijn interessant voor particuliere beleggers; wordt er meer of minder risico genomen in deze tijd van financiële crisis; hoe handelt de particuliere belegger en waarop baseert hij zijn keuzes en is er een verschil te ontdekken met institutionele beleggers?  
Met behulp van enquêtes is een algemeen beeld gegeven van het profiel van de particuliere vastgoedbelegger in Nederland. Daarnaast werden ook nog persoonlijke interviews gehouden met verschillende individuele particuliere vastgoedbeleggers, institutionele beleggers en vastgoedexperts. Deze hebben gediend als bevestiging en aanvulling van de resultaten uit de enquête.

Het onderzoek naar het acteren van de particuliere vastgoedbelegger is een hele opgave geweest. De eerste vraag die men zich stelt is ‘Wat is een particuliere vastgoedbelegger?’. Kan ik mijn buurman die twee huizen bezit en verhuurt aan studenten daar ook onder scharen? Of rekenen we daarbij alleen de ‘professionele’ belegger die bijvoorbeeld minimaal 30 miljoen euro aan vastgoed in bezit heeft? Zoals eerder vermeld, bleek dit vertrekpunt niet of nauwelijks te bepalen. De motivaties om te investeren in vastgoed liggen bij elke belegger anders. Gedacht kan worden aan het feit dat sommige beleggers vastgoed hebben geërfd, andere beleggers zijn geïnteresseerd in herontwikkeling en weer andere beleggers richten zich op transformatie. Ook de bezigheden van particuliere beleggers verschillen. Sommige beleggers richten zich puur op het beleggen van hun vermogen in onroerend goed, andere doen aan herontwikkeling en nemen daarnaast de exploitatie ook voor eigen rekening. Gedurende de rest van het onderzoek bleek hier geen verandering in te komen en dus kan staande gehouden worden dat dé particuliere belegger niet bestaat. Lees meer

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer