Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

De particuliere belegger: ‘Beleggen is nog nooit zo moeilijk geweest’

De financiële crisis heeft de afgelopen jaren grote gevolgen gehad voor de vastgoedmarkt. De waarde van vastgoed is enorm gedaald, de leegstand in de commerciële sector is fors gestegen en de overheid zorgt voor extra onzekerheid door de aanhoudende discussie over de hypotheekrenteaftrek en het veranderende huurbeleid. Beleggers zijn gevoelig voor al deze informatie en passen hun portefeuillestrategie hier op aan. En dan is nog er niet eens gesproken over de rol van de banken in de beleggingswereld. ‘Ik vind dat de banken dit veroorzaakt hebben en onverantwoord met geld om zijn gegaan’ is een particuliere belegger en tevens ontwikkelaar van mening. De gesloten houding van de banken zorgt bij meer beleggers tot enorme frustratie. Een andere particuliere belegger zegt hierover het volgende: ‘Bestaande banken zijn uiterst conservatief dus je moet gewoon meer eigen vermogen meenemen dan vroeger. Je teert echt op contacten die je de laatste 20 jaar had met banken waar je mee gewerkt hebt, die dus bereid zijn om aan bestaande klanten financiering te verstrekken’. Maar zelfs beleggers die al jarenlang hun financiering regelen bij hun vaste bank worden nu de deur gewezen. De titel geeft het al aan; ‘beleggen is nog nooit zo moeilijk geweest’ aldus een particuliere belegger uit het oosten van het land.

Bovenstaande problemen hebben geleid tot de vraag hoe beleggers omgaan met de financiële crisis. Onderzoek naar institutionele beleggers wordt volop uitgevoerd en over deze groep beleggers zijn veel gegevens beschikbaar. Er is echter nog maar weinig bekend over de strategie die de particuliere vastgoedbelegger hanteert, hoewel een aanzienlijk deel van het totaal belegd vermogen in vastgoed in Nederland afkomstig is van de particuliere vastgoedbelegger. Welke deelmarkten zijn momenteel nog interessant en welke strategie past de particuliere belegger toe om een uitgebalanceerde portefeuille te creëren? Wordt er minder of juist meer risico genomen door de financiële crisis? Wat zijn de redenen voor het handelen van de particuliere belegger en waarop baseert de particuliere belegger zijn keuzes? Zijn er daarnaast fundamentele verschillen te ontdekken in de portefeuillestrategie van de particuliere en de institutionele belegger in Nederland? Troostwijk Real Estate is een onderzoek gestart naar deze heterogene groep vastgoedbeleggers om een antwoord te kunnen geven op deze vragen. Daarbij zal de focus liggen op direct vastgoed. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Isabelle Schols, Master student Vastgoedkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees meer

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer