Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt - medio 2014

Bedrijfsruimtemarkt profiteert nog niet van economisch herstel

Ondanks een verbeterd economisch klimaat daalde de opname van niet-logistieke bedrijfsruimte in het eerste halfjaar van 2014 met 16% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. Dit blijkt uit het gepubliceerde marktrapport: “De Nederlandse bedrijfsruimtemarkt - medio 2014” van Troostwijk Research. 

Het aanbod liet in het eerste halfjaar een stijging zien van +6% ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De prijsdruk op de huurprijzen hield aan. De gemiddelde huurprijs daalde ten opzichte van het eerste halfjaar van 2013 met 5%. Alleen de beleggingen lieten een forse toename zien als gevolg van enkele omvangrijke portefeuilletransacties.

Introductie MKB activiteitsmonitor
Troostwijk presenteert in deze nieuwe publicatie voor het eerst de MKB bedrijfsruimte activiteitsmonitor. Hiermee wil Troostwijk het belang laten zien van het midden en kleinbedrijf voor de vastgoedmarkt. Jaarlijks komt circa 85% tot 95% van alle transacties voor rekening van het MKB. De eerste MKB activiteitsmonitor is, gezien de inhoud van het bedrijfsruimterapport, gericht op de activiteit van het MKB op de niet-logistieke bedrijfsruimtemarkt. Begin 2015 zullen ook de overige segmenten van de vastgoedmarkt aan de monitor worden toegevoegd.

De eerste resultaten zijn opvallend. Zo was er in 2013 sprake van een aanzienlijke stijging van de Troostwijk MKB Activiteitsindex – Bedrijfsruimte (TMA-B), ondanks een slecht draaiende economie. De stijging kan onder andere worden verklaard door aflopende huurcontracten (2008 was nog een relatief goed jaar voor de bedrijfsruimtemarkt) die voor een deel hebben geleid tot bedrijfsverplaatsingen. Op basis van de resultaten van het eerste halfjaar zal de TMA-B naar verwachting weer aanzienlijk dalen in 2014.

Naast de activiteitsindex heeft Troostwijk ook een prijsindex gemaakt: de Troostwijk MKB Prijsindex – Bedrijfsruimte (TMP-B). Deze index geeft de prijsontwikkeling weer van zowel huur- als koopprijzen van transacties door MKB-bedrijven. Een dalende index betekent dat MKB-bedrijven tegen gemiddeld lagere huur- en/of koopprijzen hun bedrijfsruimte hebben verkregen.

Hoewel MKB bedrijven zeer actief zijn op de vastgoedmarkt, blijkt uit een binnenkort te publiceren onderzoek van Troostwijk - ‘Vastgoed, Bedrijfsmiddel of (molen)steen’ - dat veel bedrijven in het MKB geen actief vastgoed beleid voeren en slechts in beperkte mate strategisch sturen op hun vastgoed. 
Dit komt deels doordat vastgoed geen kernactiviteit is binnen het bedrijf, maar vaak ook omdat de kennis ontbreekt. Volgens het onderzoek van Troostwijk kan strategisch sturen op vastgoed voor ieder bedrijf waardevol zijn. 

Het volledige rapport De Bedrijfsruimtemarkt - medio 2014, met daarin de MKB activiteitsmonitor, kunt u hier downloaden.

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer