Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

De instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten

In Nederland kunnen rijksmonumenten die niet primair zijn bestemd voor bewoning een instandhoudingssubsidie aanvragen voor het planmatig onderhoud. Zo’n subsidie is een tegemoetkoming in de kosten voor het reguliere onderhoud. De Subsidieregeling instandhouding monumenten - die inmiddels de zogenaamde Brim-regeling vervangt - is rechtstreeks op de Erfgoedwet gebaseerd.

Harm Koch is Key Account Director bij Troostwijk Taxaties. Zijn team is regelmatig betrokken bij de taxatie van rijksmonumenten.

Kunt u een voorbeeld geven van het succesvol aanvragen en toekennen van een instandhoudingssubsidie?
“Den Bosch heeft een prachtige oude bibliotheek in een monumentaal pand op een steenworpafstand van de Sint-Janskathedraal. Toen een initieel plan om passende nieuwbouw te realiseren niet doorging is besloten de binnen- en buitenkant van het bibliotheekpand aan te pakken. Na taxatie hebben wij betrokkenen aan de kant van de bibliotheek in contact gebracht met Mitchell Gmelich van de firma Van Draeckeburgh. Zij helpen organisaties overheidsgelden effectief te benutten voor de verduurzaming van gebouwen. We werken regelmatig samen. Toen is het balletje snel gaan rollen. De Bosche bieb kan inmiddels rekenen op een flinke bijdrage, die gaat helpen om het pand de uitstraling te blijven geven die het verdient.”

Waarom is deze subsidie zo belangrijk?
“Vaak gaat het om het onderhoud van landmark buildings. Het goed onderhouden van deze monumentale panden is cruciaal voor de sfeer en uitstraling van een stad. Daar komt bij dat de staat waarin een in het oog springend pand verkeert veel invloed kan hebben op de waarde van het omliggende vastgoed. Het maakt de instandhoudingssubsidie dan ook in meerdere opzichten relevant.”

Wat is de toegevoegde waarde van een taxateur in de aanloop naar een mogelijke aanvraag voor een instandhoudingssubsidie?
“De hoogte van een instandhoudingssubsidie wordt bepaald op basis van de herbouwwaarde van een object en daarnaast door het onderhoudsplan. Het gaat hier natuurlijk zonder uitzondering om bijzondere objecten, met specifieke kenmerken. Denk aan oude bouwmaterialen, constructies, ornamenten maar ook om unieke gebouw-gebonden kunst. De herbouwaardetaxatie van een rijksmonument is belangrijk  voor de verzekering en moet dus echt door specialisten worden uitgevoerd. Ik vind het altijd weer bijzonder om te zien wat wij zelf aan kennis en ervaring in huis hebben, maar ook wat een bijzonder netwerk onze mensen hebben. Als er plotseling monumentale kerk met een kerkorgel en carillon moet worden getaxeerd, hebben we binnen vijf minuten een expert aan de telefoon. Ik sta altijd weer versteld welke mooie objecten we hebben getaxeerd en ben zeer benieuwd welke rijksmonumenten we voor de komende subsidieronde mogen taxeren.”

Bron: vastgoedjournaal

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer