Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

Centraal register vastgoedtaxateurs krijgt vaste vorm

Er zit schot in de vorming van een centraal register vastgoedtaxateurs. Die komt er in januari 2015. Daarvoor zal een stichting worden opgericht. Het register bestaat uit vijf deelregisters waaronder grootzakelijk vastgoed, midden- en kleinzakelijk vastgoed, landelijk en agrarisch vastgoed, WOZ en woningen. Voormalig voorzitter van RICS Nederland Eric Martens is aangesteld om de transitie naar één centraal register te leiden. SCVM en VastgoedCert zullen het centrale register voorlopig faciliteren.

De besturen van de drie bestaande registers van vastgoedtaxateurs SCVM, VastgoedCert en RICS hebben het besluit genomen een nieuwe stichting te vormen voor alle vastgoedtaxateurs. De besturen zijn het eens over de inrichting van dit nieuwe centrale register, het bestuur, de organisatie en de financiering. De operatie start in januari 2015 en zal aan het eind van dat jaar zijn voltooid.

De overgang vanuit de bestaande registers start in het eerste kwartaal van 2015 met de taxateurs grootzakelijk vastgoed en midden- en klein zakelijk vastgoed. In de loop van 2015 volgen gefaseerd achtereenvolgens de taxateurs landelijk vastgoed, WOZ en woningen.

Zelfregulering
De Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank hebben eerder aangegeven dat adequate zelfregulering voor de taxatiebranche noodzakelijk is. Met dit besluit komt de vastgoedsector tegemoet aan de maatschappelijke vraag om, vanwege het publieke belang van vastgoedwaarderingen, een objectief, transparant en controleerbaar zelfregulerend toetsingskader te scheppen voor uitsluitend taxateurs.  

De kern van het nieuwe register is de registratie van gekwalificeerde vastgoedtaxateurs, separaat van de beroepsgroep makelaars. De geregistreerde taxateurs werken op basis van eenduidige beroeps- en gedragsregels die aansluiten bij de Nederlandse en internationale eisen. Voor de taxateurs gelden ook eenduidige eisen op het gebied van opleiding en permanente educatie en een consistent tuchtrechtsysteem.

Er wordt op zo kort mogelijke termijn een overgangsbestuur gevormd, met een onafhankelijke voorzitter. In het bestuur zijn de vier brancheorganisaties NVM, NVR, VastgoedPRO en VBO Makelaar vertegenwoordigd, plus de huidige registers SCVM en VastgoedCert. RICS steunt het initiatief, maar ziet in verband met haar onafhankelijkheid af van een positie in het bestuur.

Januari 2016 definitief bestuur
De belangrijkste taak van het overgangsbestuur is het inrichten van het nieuwe register en het toezien op de stapsgewijze overgang van taxateurs vanuit de bestaande registers. In januari 2016 treedt een definitief bestuur aan, met als primaire verantwoordelijkheid de continuïteit van de stichting, zonder inhoudelijke inbreng in het register zelf. Verantwoordelijk voor inhoudelijke zaken is de centrale raad van taxateurs, waardoor de onafhankelijkheid van de taxateurs vanaf het eerste moment is gewaarborgd. 

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer