Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

AFM consulteert marktpartijen over de Leidraad Vastgoedtaxaties

De aanleiding voor deze leidraad is de gemiddelde onbetrouwbaarheid van vastgoedtaxaties binnen de financiële sector voor publiek en toezichthouders. Taxateurs beoordelen jaarlijks voor honderden miljarden aan (commercieel) vastgoed, zoals kantoren, bedrijfspanden, ziekenhuizen en scholen. De kwaliteit van deze taxaties is voor financiers en beleggers van groot belang.

Doel leidraad
In de leidraad doet de AFM (De Autoriteit Financiële Markten) aanbevelingen aan financiële ondernemingen over het taxatieproces en de taxateur. De leidraad geeft richting aan de randvoorwaarden van de bedrijfsvoering op het gebied van (laten) taxeren, waaronder de onafhankelijkheid van de taxateur. Hiermee wordt onder meer beoogd dat consumenten, klanten en deelnemers van financiële ondernemingen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de vastgoedwaarderingen, waar zij zelf dan wel de instelling (in)direct in participeren. De leidraad heeft niet de status van wet- en regelgeving. De beschreven richtlijnen zijn niet noodzakelijkerwijs de enige manier om op dit punt aan een beheerste en integere bedrijfsvoering te voldoen.

Vertrouwen
De AFM en DNB uitten een aantal jaren geleden hun zorgen over het realiteitsgehalte van vastgoedtaxaties in de commerciële vastgoedsector. Specifiek ging het over de gebrekkige inzichtelijkheid en slechte onderlinge vergelijkbaarheid. Het gebrekkige normenkader omtrent onafhankelijkheid, professioneel-kritische oordeelsvorming en technische vereisten hielpen niet in het creëren van vertrouwen. Ondanks een aantal marktinitiatieven, bleef er een grote diversiteit aan kwaliteit, tucht en gedragsregels bestaan. Samen met de vastgoedsector, financiers, beleggers en accountants zijn onder leiding van de AFM en gesteund door DNB gesprekken georganiseerd met als doel de vastgoedtaxaties te verbeteren.

Dit heeft geresulteerd in een zelfreguleringshuis voor en door taxateurs: het Nederlands Register Vastgoedtaxateurs (NRVT). Dit NRVT herbergt in opzet een gedegen set van beroeps- en gedragsregels inclusief doorlopend toezicht en een onafhankelijk en centraal tuchtcollege. De leidraad van de AFM sluit aan bij de set van beroeps- en gedragsregels van het NRVT.

klik hier voor de consultatieversie Leidraad vastgoedtaxatie

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer