Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

Vergoeding Contra Expertise

De omschrijving van de kosten van contra expertise die voor vergoeding in aanmerking komen ligt in artikel 7:959 BW. Dat bepaalt dat: de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade ten laste van de verzekeraar komen.

Krachtens artikel 7:963 lid 6 BW kan van deze regeling niet worden afgeweken ten nadele van de verzekeringnemer voor zover de bereddingskosten en de kosten van expertise niet de verzekerde som overschrijden en de verzekeringnemer een natuurlijk persoon is die de verzekering anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft gesloten.

In deze situatie geldt artikel 7:959 BW als dwingend recht. Daarvan kan in de polis niet worden afgeweken.

Hierbij wordt wel een onderscheid gemaakt tussen consumenten en bedrijven.

Consumenten
Deze wetsbepaling leidt er toe dat verzekeraars ten aanzien van consumenten altijd gehouden zijn om redelijke kosten tot het vaststellen van de schade te vergoeden. Verzekeraars kunnen die verplichting in de polis alleen beperken voor een situatie waarin de bereddingskosten tesamen met de kosten van expertise het bedrag van de verzekerde som overstijgen.

Bedrijven  
Ten aanzien van de rechtsrelatie tussen verzekeraars en bedrijven is artikel 7:959 BW niet dwingend. Dat betekent dat hetgeen in de polis is afgesproken omtrent de vergoeding van kosten van expertise leidend is. Is er in de polis niets bepaald, dan geldt artikel 7:959 BW en moeten de redelijke kosten tot het vaststellen van de schade worden vergoed.

 
Wat zijn redelijke kosten tot het vaststellen van schade?
Om te bepalen of kosten tot het vaststellen van schade redelijk zijn geldt de dubbele redelijkheidstoets. Dat betekent dat het: (1) redelijk moet zijn geweest om kosten te maken (bijvoorbeeld door het inschakelen van een contra-expert) en dat (2) die kosten redelijk moeten zijn geweest.

In brandpolissen wordt de vergoedingsplicht van de kosten van contra expertise dikwijls beperkt tot het bedrag gelijk aan de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert.

Hierbij wordt ook een onderscheid gemaakt tussen consumenten en bedrijven.

Consumenten
Ten aanzien van consumenten heeft een dergelijke polisbepaling geen werking, indien toepassing van die bepaling tot een ander resultaat leidt dan (het dwingendrechtelijke) artikel 7:959 lid 1 BW. De redelijke kosten tot vaststelling van de schade komen altijd voor vergoeding in aanmerking, ook als die kosten hoger zijn dan de kosten van de door de verzekeraar ingeschakelde expert.

Bedrijven
Voor bedrijven ligt dat genuanceerder. Verzekeraars kunnen in polissen met bedrijven in beginsel wel een beroep doen op een dergelijke bepaling. Tussen hen bestaat immers volledige contractsvrijheid.

Alleen in het geval een beroep van verzekeraars op een dergelijk beperking van hun uitkeringsverplichting naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, gaat het beroep op die beperking niet op (zie artikel 6:248 lid 2 BW). Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een situatie waarin de kosten van de expert van de verzekeraar extreem laag zijn gehouden.

Bron: VanNiekerkCieremans B.V., mr. E.J.W.M. van Niekerk

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer

Actueel

FIRA Platform

- 07/03/2018 -

Troostwijk hecht veel waarde aan een duurzame bedrijfsvoering. Met het Bronzen MVO rapport van het FIRA platform maakt Troostwijk haar duurzaamheidsprestaties en toekomstplannen transparant voor belanghebbenden. FIRA is een erkend platform, waar op dit moment ruim 200 bedrijven, van MKB tot en met multinationals, zich hebben laten registreren.

Certificering

FIRA heeft al onze uitgangspunten geverifieerd en dat heeft geresulteerd tot de eerste certificering: Brons.

Lees meer

Offerte

Geinteresseerd in een van onze diensten?

Vraag een offerte aan

Het is van groot belang om de waarde van uw eigendommen nauwkeurig te laten taxeren én vastleggen voordat u een verzekering afsluit. Alleen de combinatie van de juiste verzekeringspolis en een deskundig opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW, verzekert u van een optimale dekking.

Indexcijfers (excl. btw) per 1 januari 2018

Bedrijfsinventaris Bedrijfsgebouwen Woningbouw
Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Taxaties, Contra-expertises, vastgoedadvies en risicoanalyses. Meld u nu aan!