Calamiteiten nummer

088-666 6666 dag en nacht

WOZ beschikking

Het eerste kwartaal van dit jaar ontvangt u van uw gemeente de WOZ-beschikking met daarop vermeld de WOZ-waarde van uw bedrijfsmatig vastgoed. De waarde vormt o.a. de basis voor de heffing van onroerende zaakbelastingen (OZB). Een (te) hoge WOZ waarde kan dus financiële gevolgen hebben. Uit ervaring weten wij dat in veel gevallen een verlaging van de WOZ-waarde mogelijk is.

WOZ-quick Scan
Troostwijk kan een WOZ-quick scan voor u uitvoeren. Met deze quick scan kunnen wij inschatten of er een reële kans is op verlaging van de WOZ-waarde. Vraag nu de WOZ-quick scan aan, dan weet u zeker dat u niet teveel betaalt.

Het belang van een correct vastgestelde WOZ-waarde
Op grond van de Wet WOZ worden alle onroerende zaken in Nederland jaarlijks gewaardeerd. De WOZ-waarde wordt door de overheid gehanteerd voor de volgende doeleinden:
- OZB eigenaar/gebruik
- Waterschapslasten
- Inkomstenbelasting (eigen woning forfait)
- Vennootschapsbelasting (afschrijvingspotentieel)

Onze dienstverlening
De taxateurs (WOZ gecertificeerd) van Troostwijk kunnen voor u een beoordeling van de vastgestelde WOZ-waarde uitvoeren. Of het nu gaat om kleinschalig bedrijfsmatig vastgoed danwel grootschalige industriële complexen, Troostwijk is er in thuis. Afhankelijk van de complexiteit kan de beoordeling plaatsvinden op basis van een WOZ-quick scan.

Of de WOZ-waarde correct is vastgesteld hangt af van een complex van factoren. Zo dient in eerste instantie de objectafbakening correct te zijn en dienen de objectkenmerken juist zijn. Vervolgens kan gekeken worden naar de onderliggende waarde bepalende factoren. Zo kan men denken aan o.a. juridisch-/planologische aspecten, BTW, omgevingsfactoren, bouwkosten, gehanteerde technische en functionele correcties en bodemverontreiniging.

Een beoordeling van het geheel van factoren geeft uitsluitsel of de WOZ-waarde aansluit op het ter plaatse geldende marktniveau, dan wel of de gecorrigeerde vervangingswaarde methodiek juist is toegepast. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de uitzonderingsbepalingen vermeld in de Wet WOZ, denk hierbij aan o.a. de werktuigenvrijstelling. Een beoordeling is dus meer dan alleen het van jaar tot jaar vergelijken van de op de beschikking vermelde bedragen.

Een WOZ rekenvoorbeeld
WOZ-waarde bedrijfsmatig vastgoed: € 2.500.000,--. Waardeverlaging naar aanleiding van WOZ-quick scan en bezwaarafhandeling: € 350.000,--.

Het financiële voordeel in 2017 ten gevolge van de gemeentelijke belastingen en waterschappen: € 350.000,-- x 0,576%* = € 2.016,--per jaar.  De verlaging van de WOZ-waarde resulteert tevens in een extra afschrijvingsruimte van € 175.000,-.* tariefvoorbeeld gemeente bij 100% eigenaar en gebruiker.

Pro forma bezwaarschrift
Wij adviseren altijd binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking een pro forma bezwaarschrift bij de gemeente in te dienen. Dat geeft u en ons meer tijd om de procedure van de WOZ te doorlopen.

Klik hier voor een voorbeeld van een pro forma bezwaarschrift.

Aanvragen
WOZ-quick scan aanvragen is eenvoudig. Klik op onderstaande button "Aanvragen", vul het formulier in en onze medewerkers nemen contact met u op.

 

 

Documenten
Voor het uitvoeren van de een WOZ-quick scan hebben wij wel de WOZ beschikking en het taxatieverslag van de Gemeente nodig, deze kunt opvragen bij uw Gemeente.

Indien u twijfelt aan de juistheid van uw WOZ-waarde, vraag dan nu de quick scan aan.

Offerte aanvragen?

Geinteresseerd in onze diensten?

Vraag nu een offerte aan

Troostwijk Taxaties in het kort

Sinds de start in 1930 zijn wij uitgegroeid tot één van Nederlands grootste taxatie- en expertisebureaus.

Vanuit onze kantoren in Amsterdam, Rotterdam en Groningen werken ruim 200 medewerkers dagelijks aan onze gezamenlijke missie: Het leveren van de juiste informatie en adviezen of het optimale onderhandelingsresultaat, waardoor onze opdrachtgevers de beste beslissingen kunnen nemen.


Lees meer

Internationaal

ArcaLaudis

Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw volgt Troostwijk haar klanten buiten de Nederlandse landsgrenzen. Het eigen internationale taxatienetwerk dat de naam ArcaLaudis draagt, speelt hierbij een grote rol. Dit netwerk bestaat uit eigen Troostwijk vestigingen of exclusieve samenwerkingsverbanden in economisch belangrijke gebieden in de wereld.


Lees meer

Research

Onderzoek staat centraal binnen Troostwijk Taxaties.

De afdeling Research voert permanent onderzoek uit naar de ontwikkelingen en trends in de markt. Het vastleggen en verrijken van data leidt tot een bron van unieke kennis. Hiermee assisteren wij onze klanten. Het geven van gedegen, goed onderbouwde en accurate waarderingen en adviezen is van essentieel belang.


Lees meer

Actueel

Troostwijk Index eerste kwartaal 2018

- 03/01/2018 -

Troostwijk Research publiceert vandaag de Troostwijk Index voor het eerste kwartaal van 2018. De index - speciaal ontwikkeld voor de verzekeringsbranche - geeft op basis van de ontwikkeling van de kostprijs van bedrijfs- en kantoorgebouwen, woningen en bedrijfsinventaris een indicatie voor de kosten van verzekeringen voor deze objecten.

Kwartaal op kwartaal zijn de bouwkosten voor zowel woningen als bedrijfs-

Lees meer

Offerte

Geinteresseerd in een van onze diensten?

Vraag een offerte aan

Het is van groot belang om de waarde van uw eigendommen nauwkeurig te laten taxeren én vastleggen voordat u een verzekering afsluit. Alleen de combinatie van de juiste verzekeringspolis en een deskundig opgesteld taxatierapport conform artikel 7:960 BW, verzekert u van een optimale dekking.

Indexcijfers (excl. btw) per 1 januari 2018

Bedrijfsinventaris Bedrijfsgebouwen Woningbouw
Lees meer

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van Taxaties, Contra-expertises, vastgoedadvies en risicoanalyses. Meld u nu aan!